Posuvné systémy

STET 2001 / STET-2001-Thermo

Curtain Wall with Suspended Glazed Panels

Stet-2001 Thermo je štrukturálne silikónové zasklievanie opláštenia budov. Každý presklený panel je pripojený ku konštrukcii obvodového plášťa špeciálnym lepidlom. Nepoužívajú sa žiadne mechanické spojenia. Na každom poschodí sú dva hlavné horizontálne nosníky (priečniky) vzájomne rovnobežné a kontinuálne po celej dĺžke konštrukcie výšky jednotlivých podlaží. Jeho hlavné charakteristiky sú vysoká odolnosť voči vetru, vode a vynikajúca odolnosť pri zemetrasení.