Náhľad realizácií spoločnosti Exalco
v krajinách Rumunsko, Francúzsko, Bulharsko a Grécko.