Fasádne systémy

ALBIO 102 POLYŠTRUKTURÁLNY FASÁDNY SYSTÉM

Albio 102 je polyštrukturálny fasádny systém, ktorý vytvára 12 mm interval medzi zsklaním. Jeho základnou charakteristikou je, že tam nie sú žiadne skrutky, kovania na priečniky zasklených panelov. Montáž okien možno vykonať rýchlo a ľahko, kedykoľvek alebo na ľubovoľnom paneli, jednoducho, aj po fáze výstavby a to bez príplatku. Hlavnými výhodami systému sú jednoduchosť a rýchlosť zostavenia rámov a montáž zasklenia panelu, ktoré sú montované vo výrobnom zariadení. Test na vodotesnosť ALBIO 102 dosiahol vynikajúce hodnotenie.

Použitie: na fasády budov s 12mm intervalu medzi výplňou panelov.

ALBIO 130 FASÁDNY SYSTÉM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM

Albio 130 ponúka jednoduchú konštrukciu a je použiteľný pri každej budove. S 50mm šírkou nosného stĺpu. Albio 130 môže mať hrúbku skla 6-36 mm. Profily priečok pokrývajú širokú škálu momentov zaťaženia medzi 60 a 820 cm4. Systém ponúka rôzne možnosti pre vonkajšiu farbu profilov.

Použitie: Fasády budov, átriá atď.

ALBIO 130 FASÁDNY SYSTÉM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM